top of page

Отказ от отговорност за уебсайта

1. Точност


Нашият интернет сайт за практика има за цел основно да предостави информация за нашата практика и услуги. Ние сме се погрижили цялата предоставена информация да е точна и валидна.
Въпреки това, The Practice не поема отговорност за използването на предоставената информация. Съветите към пациентите са максимално изчерпателни и точни, но могат да бъдат само от общ характер и не трябва да се използват като заместител на консултацията с медицинско лице.2. Медицинска информация в мрежата


Интернет може да бъде полезен ресурс за изследване на медицински състояния. Освен това има присъщи слабости, за които трябва да сте наясно. Ако използвате интернет за медицински изследвания или информация, моля, имайте предвид следните точки:
Винаги търсете балансирана гледна точка – не разчитайте на съвети от един сайт и търсете балансирана гледна точка.
Не забравяйте, че всеки може да публикува всичко в Интернет. Уверете се, че имената на авторите и техните квалификации са включени – анонимната информация може да не е точна.
Имайте предвид, че рекламата може да повлияе на съдържанието на сайта – проверете за търговско спонсорство или за реклама, която може да повлияе на информацията в сайта.
Проверете дали уебсайтът се актуализира редовно.
Бъдете внимателни с онлайн диагнози или консултации.
Проверете Политиката за поверителност и поверителност на уебсайтовете.
Имайте предвид, че информацията от уебсайта или съветите, получени извън Обединеното кралство, може да описват лечения, които не се предлагат в Обединеното кралство.


3. Пригодност и наличност


Не можем да гарантираме, че този уебсайт ще отговори на вашите изисквания, или че ще бъде със задоволително качество, или че ще бъде подходящ за вашата конкретна цел, или че няма да наруши правата на трети страни, или че ще бъде защитен.
Освен това не можем да гарантираме непрекъснат достъп до нашия уебсайт или сайтовете, към които има връзки. Ние не поемаме отговорност за щети, произтичащи от загубата на използване на тази информация.4. Онлайн консултации


Ако решите да използвате нашите функции за онлайн съвет или консултация, трябва да сте наясно, че без физически преглед може да откажем да дадем съвет и може да ви помолим да посетите операцията за среща.


5. Връзки към други уебсайтове


Всички връзки от нашия уебсайт за практика към други уебсайтове са предоставени само за информация и удобство. Не можем да поемем отговорност за сайтове, към които има връзки, или информацията, намираща се там. Връзката не предполага одобрение на сайт; по същия начин липсата на връзка към определен сайт не означава липса на одобрение.


6. Събиране на данни


Моля, имайте предвид, че ние събираме данни за контакт на тези, които желаят да комуникират с нас по имейл, събираме обобщена (нелична) информация за това до кои страници са избрали да получат достъп посетителите на нашия уебсайт и събираме информация, предоставена доброволно от посетителите на нашия уебсайт ( като информация за проучвания и/или регистрации на сайт). Информацията, която събираме, се използва за подобряване на съдържанието на нашите уеб страници и качеството на нашите услуги.


7. Хостинг, мрежи и съхранение на данни


Моля, имайте предвид, че нашият уебсайт използва трети страни доставчици на услуги, доставчици и хостинг партньори, за да предостави необходимия хардуер, софтуер, мрежи, съхранение и свързана технология, необходима за поддръжка на нашия уебсайт.

bottom of page