top of page

Polityka ochrony danych

Poufność

Praktyka jest zgodna z przepisami o ochronie danych i dostępie do dokumentacji medycznej. Informacje umożliwiające identyfikację użytkownika zostaną udostępnione innym osobom w następujących okolicznościach:

Aby zapewnić dalsze leczenie dla Ciebie, np. od pielęgniarek rejonowych i usług szpitalnych.
Aby pomóc ci uzyskać inne usługi, np. z działu pomocy społecznej. Wymaga to Twojej zgody.
Kiedy mamy obowiązek wobec innych, np. w sprawach dotyczących ochrony dzieci, anonimowe informacje o pacjencie będą również wykorzystywane na poziomie lokalnym i krajowym, aby pomóc Radzie ds. Zdrowia i rządowi zaplanować usługi, np. opiekę diabetologiczną.

Jeśli nie chcesz, aby anonimowe informacje o Tobie były wykorzystywane w taki sposób, poinformuj nas o tym.
Pracownicy recepcji i administracji potrzebują dostępu do Twojej dokumentacji medycznej, aby móc wykonywać swoje obowiązki. Tych członków personelu obowiązują takie same zasady zachowania poufności jak personel medyczny.

RODO (ogólne; rozporządzenie o ochronie danych)

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to nowe prawo, które określa, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przetwarzane i przechowywane w bezpieczny sposób, a także jakie masz prawa w odniesieniu do własnych danych. Rozporządzenie obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie obowiązywało nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy link.Naszym inspektorem ochrony danych jest Nicolas Murphy O'Kane.


proszę kliknąć RODO, aby uzyskać informacje na temat RODO zbierania danych cyfrowych NHS

 

 

Informacja o ochronie prywatności

W Narodowej Służbie Zdrowia (NHS) dążymy do zapewnienia najwyższej jakości opieki zdrowotnej. W tym celu musimy przechowywać informacje o Tobie, Twoim stanie zdrowia i opiece, którą Ci zapewniliśmy lub planujemy zapewnić. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera podsumowanie sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane.
 

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzi praktyka?

Imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer NHS i najbliżsi krewni
Szczegóły diagnozy, leczenia i wizyt w szpitalu
Alergie i schorzenia
Informacje te są przechowywane przez całe życie.

 

 

Dlaczego zbieramy informacje o Tobie

Osoby, które się Tobą opiekują, wykorzystują Twoje informacje i zapisy do:

stanowić dobrą podstawę dla wszystkich decyzji zdrowotnych podejmowanych przez Ciebie i Twoich pracowników służby zdrowia
pozwalają pracować z osobami sprawującymi opiekę
upewnij się, że Twoja pielęgnacja jest bezpieczna i skuteczna
efektywnie współpracować z tymi, którzy się tobą opiekują

Inne osoby w NHS mogą również potrzebować wykorzystać Twoje dane, aby:
sprawdzić jakość opieki (tzw. audyt kliniczny)
zbierać dane dotyczące spraw zdrowia publicznego
upewnić się, że fundusze NHS są odpowiednio przydzielane
pomoc w zbadaniu wszelkich wątpliwości lub skarg dotyczących opieki zdrowotnej

Wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą inne osoby w NHS mogą również potrzebować wykorzystać dane o Tobie, aby:
uczyć pracowników służby zdrowia i pomagać w badaniach

 

 

Udostępnianie informacji organizacjom spoza NHS

Dla Twojej korzyści możemy być zmuszeni udostępnić informacje z Twojej dokumentacji medycznej organizacjom spoza NHS, od których również otrzymujesz bezpośrednią opiekę, takim jak służby socjalne lub prywatne organizacje opieki zdrowotnej. Może być również konieczne udostępnienie twoich informacji, takich jak wyniki badań krwi, do celów przetwarzania bezpośredniej opieki przez organizację inną niż NHS na podstawie umowy z przychodnią. Zawsze będziemy prosić Cię o zgodę na udostępnianie Twoich informacji organizacjom w celach innych niż Twoja bezpośrednia opieka. Jednak w wyjątkowych sytuacjach możemy być zmuszeni udostępnić informacje bez Twojej zgody, jeśli:

leży to w interesie publicznym – na przykład istnieje ryzyko śmierci lub poważnego uszczerbku na zdrowiu
istnieje prawna potrzeba udostępnienia ich – na przykład w celu ochrony dziecka na mocy ustawy o dzieciach z 1989 r
nakaz sądowy mówi nam, że musimy się nim podzielić
istnieje uzasadnione dochodzenie policji na mocy ustawy o ochronie danych (1998) w celu uzyskania informacji związanych z poważnym przestępstwem.

Twoje prawo do wycofania zgody na udostępnianie Twoich danych

Masz prawo wycofać i odmówić zgody na udostępnianie informacji w dowolnym momencie, ale pamiętaj, że nieudostępnienie Twoich danych może wpłynąć na jakość i bezpieczeństwo opieki, którą otrzymujesz. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych lub Caldicott Guardian, korzystając z poniższych danych.


Jak uzyskać dostęp do zapisanych o mnie informacji?

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych przysługuje prawo dostępu do informacji przechowywanych na ich temat przez organizację, jeśli poddałeś się leczeniu w Modern Medical Care.
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Inspektor ochrony danych
Tipi Austin
Nowoczesne Centrum Medyczne
195 Rush Green Road
Romforda
RM7 0PX
01708 741872

Strażnik Caldicotta
Dr M. Mylvaganam
Nowoczesne Centrum Medyczne
195 Rush Green Road
Romforda
RM7 0PX
01708 741872

 

Minutowa usługa nerek dla pacjentów z cukrzycą (i/lub innymi schorzeniami)


Dane są przetwarzane w celu realizacji sponsorowanego przez NHS Digital programu monitorowania moczu pod kątem objawów przewlekłej choroby nerek (CKD), którego wykonywanie jest zalecane corocznie u pacjentów zagrożonych przewlekłą chorobą nerek, np. z cukrzycą. Program umożliwia pacjentom badanie funkcji nerek z domu. Udostępnimy Twoje dane kontaktowe Healthy.io, aby umożliwić im skontaktowanie się z Tobą i przesłanie zestawu testowego. Pomoże to zidentyfikować pacjentów zagrożonych chorobą nerek i pomoże nam uzgodnić wszelkie wczesne interwencje, które można zastosować z korzyścią dla Twojej opieki. Healthy.io będzie wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w celu świadczenia Ci usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać domowego zestawu testowego od Healthy.io, będziemy nadal zarządzać Twoją opieką w Przychodni. Healthy.io jest zobowiązane do przechowywania danych, które im wysyłamy, zgodnie z okresami przechowywania określonymi w kodeksie postępowania dotyczącym zarządzania dokumentacją w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem:
Polityka dotycząca przemocy

NHS prowadzi politykę zerowej tolerancji w odniesieniu do przemocy i nadużyć, a praktyka ma prawo usunąć agresywnych pacjentów z listy ze skutkiem natychmiastowym w celu ochrony personelu praktyki, pacjentów i innych osób. Przemoc w tym kontekście obejmuje rzeczywistą przemoc fizyczną lub groźbę przemocy fizycznej lub obelgi słowne, które prowadzą do obawy o bezpieczeństwo danej osoby. W takiej sytuacji poinformujemy pacjenta na piśmie o skreśleniu z listy i odnotujemy w dokumentacji medycznej pacjenta fakt skreślenia i okoliczności, które do niego doprowadziły.

 

 

zarobki GP

Wszystkie przychodnie lekarskie są zobowiązane do deklarowania średnich zarobków (np. średniego wynagrodzenia) lekarzy pierwszego kontaktu świadczących usługi NHS pacjentom w każdej przychodni.
Średnie wynagrodzenie lekarzy pierwszego kontaktu pracujących w przychodni w ostatnim roku budżetowym wyniosło 78 276,83 GBP przed opodatkowaniem i ubezpieczeniem społecznym.

Dotyczy to 2 lekarzy pierwszego kontaktu w pełnym wymiarze godzin, 0 lekarzy pierwszego kontaktu w niepełnym wymiarze godzin, 0 lekarzy pierwszego kontaktu w pełnym wymiarze godzin, 0 lekarzy pierwszego kontaktu w niepełnym wymiarze godzin i 4 lekarzy pierwszego kontaktu, którzy pracowali w praktyce przez ponad sześć miesięcy.

 

bottom of page